Selasa, 08 September 2009

Harti Puisi

HARTI PUISI

1. S.T.Coleridge (Barat), puisi nya eta kecap-kecap nu alus dina susunan nu alus.

2. Malaysia:

a. Za’ba ngadefinisikeun puisi mangruppa karangan anu diwangun tina pikiran anu alus tur basana nu endah.

b. Moh.Salleh ngartikeun puisi mangrupa hiji bentuk anu kentel, loba unsur music basa, basana leuwih taliti, padet tur kadang-kadang sok ngadeukeutkeun kana lagu, temana diolah dina kahirupan sapopoe tapi disembahkeun ka nu maca jeung ngadenge.

3. Edgar Allan Poe, puisi nya eta ciptaan ngeunaan hiji kaendahan dina wangun berirama.

4. William Wordsworth, puisi mangrupa pangucapan anu imajinatif tina perasaan anu jero, biasana sok sacara spontan ngeunaan perasaan anu timbul kana dya inget dina kaayaan tenang.

5. Matthew Arnord, puisi nya eta kritikan kahirupan nurutkeun kaayaan nu datang tina peraturan ngeunaan kaendahan jeung bebeneran.

6. Theodore W tts-Dunton, puisi mangrupa hiji pangecapan anu kongkrit jeung artistic ngeunaan pikiran manusa ngaliwatan pamakean basa nu emosional tur berirama.

7. Andrew Braley, puisi mangrupa runtuyan pangalaman ngeunaan sora, imej, tingkah laku jeung emosi.

8. Edwin Arlington Robinson, puisi mangrupa basa nu nepikeun hiji hal anu hese diungkapkeun.

9. Auden, puisi mangrupa rekaman detik-detik nu endah dina kahirupan manusa.

10. H.B.Jassin, puisi mangrupa ucappan hiji fragmen pangalaman tina hiji kaseluruhan seniman.

11. Shahnon Ahmad, puisi nya eta rekod jeung interpritasi pangalaman manusa nu penting jeung diubah dina bentuk nu paling berkesan.

12. Usman Awang, puisi lain mangrupa hiji pernyataan sikap kana sakabeh kahirupan manusa.

13. A.samab Said, puisi nya eta hiji pernyataan perasaan jeung pandangan hirup saurang penyair.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar